جزئیات بسته بندی

Tile Size mm No. of Tiles Per Box Sq. Mtr.Per Box No. of Boxes per pallet Pallets per Container No. of Boxes per Container Total Sq. Mtrs Per Container Weight Per Box (Approx)
600 x 600 4 1.44 40 26 1040 1497.6 26
600 x 1200 2 1.44 60 12 + 6 900 1296 30
               
آیا سوالی داری?

ما اینجا خوشحالیم که به شما کمک می کنیم!
مخاطب