کاشی های لعاب دار با لعاب جلا داده شده (چینی) - 1000 x 1000 میلی متر - براق - آلاسکا سفید

کاشی های GVT / PGVT - 1000 x 1000 میلی متر - براق - آلاسکا سفید