کاشی های لعاب دار با لعاب جلا داده شده (چینی) - 300 x 600 میلی متر - -