کاشی های لعاب دار با لعاب جلا داده شده (چینی) - 600 6 600 میلی متر - براق - کرم

کاشی های GVT / PGVT - 600 6 600 میلی متر - براق - کرم


جزئیات بسته بندی :

Size 600 x 600 MM
Thickness 9 mm
No.of Tiles Per Box 4 Pcs
Coverage Area 1.44 Sq.Mtr
Weight 26 Kg