کاشی های لعاب دار با لعاب جلا داده شده (چینی) - 800 x 1600 میلی متر - - نور کارگاه

کاشی های GVT / PGVT - 800 x 1600 میلی متر - - نور کارگاه


جزئیات بسته بندی :

Size 800 x 1600 MM
Thickness 9 mm
No.of Tiles Per Box 2 Pcs
Coverage Area 2.56 Sq.Mtr
Weight 53 Kg