کاشی های لعاب دار با لعاب جلا داده شده (چینی) - 800 x 800 میلی متر - براق - آلاسکا سفید

کاشی های GVT / PGVT - 800 x 800 میلی متر - براق - آلاسکا سفید