ပွတ် glaze vitrified (ကြွေ) ကြွေပြားများ - 1000 x 1000 မီလီမီတာ - ခေျာမွှတ်တောက်ပသော - Afyon မီးခိုးရောင်

GVT / PGVT ကြွေပြားများ - 1000 x 1000 မီလီမီတာ - ခေျာမွှတ်တောက်ပသော - Afyon မီးခိုးရောင်

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ :