ပွတ် glaze vitrified (ကြွေ) ကြွေပြားများ - 1000 x 1000 မီလီမီတာ - ခေျာမွှတ်တောက်ပသော - albina beige

GVT / PGVT ကြွေပြားများ - 1000 x 1000 မီလီမီတာ - ခေျာမွှတ်တောက်ပသော - Albina Beige

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ :