ပွတ် glaze vitrified (ကြွေ) ကြွေပြားများ - 300 x 600 မီလီမီတာ - -