ပွတ် glaze vitrified (ကြွေ) ကြွေပြားများ - 600 x 1200 မီလီမီတာ - ခေျာမွှတ်တောက်ပသော - senvus ဆင်စွယ်

GVT / PGVT ကြွေပြားများ - 600 x 1200 မီလီမီတာ - ခေျာမွှတ်တောက်ပသော - Senvus ဆင်စွယ်


ထုပ်ပိုးအသေးစိတ် :

Size 600 x 1200 MM
Thickness 9 mm
No.of Tiles Per Box 2 Pcs
Coverage Area 1.44 Sq.Mtr
Weight 30 Kg

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ :