ပွတ် glaze vitrified (ကြွေ) ကြွေပြားများ - 600 x 600 မီလီမီတာ - ခေျာမွှတ်တောက်ပသော - 1126

GVT / PGVT ကြွေပြားများ - 600 x 600 မီလီမီတာ - ခေျာမွှတ်တောက်ပသော - 1126


ထုပ်ပိုးအသေးစိတ် :

Size 600 x 600 MM
Thickness 9 mm
No.of Tiles Per Box 4 Pcs
Coverage Area 1.44 Sq.Mtr
Weight 26 Kg

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ :