ပွတ် glaze vitrified (ကြွေ) ကြွေပြားများ - 800 x 800 မီလီမီတာ - ခေျာမွှတ်တောက်ပသော - အဖြူရောင်အလက်စကာ

GVT / PGVT ကြွေပြားများ - 800 x 800 မီလီမီတာ - ခေျာမွှတ်တောက်ပသော - အဖြူရောင်အလက်စကာ

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ :