Xuất khẩu

Khu vực xuất khẩu của chúng tôi


Công ty đang thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu liên tục và mở rộng phạm vi đến các lãnh thổ khác nhau trên khắp các châu lục. Với sự tập trung truyền thống vào Trung Đông là thị trường tăng trưởng chiến lược, Freedom Ceramic Pvt.Ltd Rất mong được tham gia vào các khu vực địa lý mới để tăng xuất khẩu. Hiện tại, công ty xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên toàn thế giới, đây là bằng chứng cho danh tiếng tuyệt vời của nó trong ngành công nghiệp gốm. Freedom Ceramic Pvt.Ltd Bán tích cực ở các nước Ả Rập cạnh tranh nhất.

Công ty nuôi dưỡng từng mối quan hệ với thương mại, người tiêu dùng hoặc vật tư. Điều này đã được thiết lập Freedom Ceramic Pvt. Ltd. Là một thực thể đáng tin cậy và đáng tin cậy có khả năng vượt qua các thách thức thị trường. Giống như các đối tác lịch sử của họ, Freedom Ceramic Pvt. Ltd. Sẽ ở xung quanh để chứng kiến ​​sự phát triển thị trường trong tương lai và tham gia vào việc làm lại tính cách của gạch gốm khiêm tốn.

export

Chi tiết pallet

Tile Size mm No. of Tiles Per Box Sq. Mtr.Per Box No. of Boxes per pallet Pallets per Container No. of Boxes per Container Total Sq. Mtrs Per Container Weight Per Box (Approx)
600 x 600 4 1.44 40 26 1040 1497.6 26
600 x 1200 2 1.44 60 12 + 6 900 1296 30
800 x 1600 2 2.56 48 10 480 1228.8 53

Quốc gia xuất khẩu

map