Chi tiết đóng gói

Tile Size mm No. of Tiles Per Box Sq. Mtr.Per Box No. of Boxes per pallet Pallets per Container No. of Boxes per Container Total Sq. Mtrs Per Container Weight Per Box (Approx)
600 x 600 4 1.44 40 26 1040 1497.6 26
600 x 1200 2 1.44 60 12 + 6 900 1296 30
               
Bạn co câu hỏi nao không?

Chúng tôi ở đây rất vui được giúp bạn!
Liên hệ