Gạch được đánh bóng tráng men (sứ) - 600 x 1200 mm - Bóng - Oniea anh đào

Gạch GVT / PGVT - 600 x 1200 mm - Bóng - Oniea Anh đào


Chi tiết đóng gói :

Size 600 x 1200 MM
Thickness 9 mm
No.of Tiles Per Box 2 Pcs
Coverage Area 1.44 Sq.Mtr
Weight 30 Kg