Gạch được tráng men (sứ) được đánh bóng - 600 x 1200 mm - Bóng - Màu vàng khói

GVT / PGVT Gạch - 600 x 1200 mm - Bóng - Màu Vàng Khói


Chi tiết đóng gói :

Size 600 x 1200 MM
Thickness 9 mm
No.of Tiles Per Box 2 Pcs
Coverage Area 1.44 Sq.Mtr
Weight 30 Kg