Gạch được tráng men (sứ) được đánh bóng - 600 x 600 mm - Bóng - P-3611

GVT / PGVT Gạch - 600 x 600 mm - Bóng - P-3611


Chi tiết đóng gói :

Size 600 x 600 MM
Thickness 9 mm
No.of Tiles Per Box 4 Pcs
Coverage Area 1.44 Sq.Mtr
Weight 26 Kg

Những sảm phẩm tương tự :