Gạch được đánh bóng tráng men (sứ) - 600 x 600 mm - Bóng - P-4311

Gạch GVT / PGVT - 600 x 600 mm - Bóng - P-4311


Chi tiết đóng gói :

Size 600 x 600 MM
Thickness 9 mm
No.of Tiles Per Box 4 Pcs
Coverage Area 1.44 Sq.Mtr
Weight 26 Kg

Những sảm phẩm tương tự :