Gạch được tráng men (sứ) được đánh bóng - 800 x 1600 mm - - Ánh sáng Carlose

GVT / PGVT Gạch - 800 x 1600 mm - - Ánh Sáng Carlose


Chi tiết đóng gói :

Size 800 x 1600 MM
Thickness 9 mm
No.of Tiles Per Box 2 Pcs
Coverage Area 2.56 Sq.Mtr
Weight 53 Kg