Gạch được tráng men (sứ) được đánh bóng - 800 x 800 mm - Bóng - Barcelano Bianco