Porcelain Floor Tiles - 600 x 1200 mm - Wooden Series - 1232

Gạch Lát Sàn Sứ - 600 x 1200 mm - Sê-ri Gỗ - 1232


Chi tiết đóng gói :

Size 600 x 1200 MM
Thickness 10 mm
No.of Tiles Per Box 2 Pcs
Coverage Area 1.44 Sq.Mtr
Weight 31 Kg

Những sảm phẩm tương tự :