Porcelain Floor Tiles - 600 x 600 mm - Matt Plain Series - 6106

Gạch Sàn Sứ - 600 x 600 mm - Sê -ri Matt Plain - 6106


Chi tiết đóng gói :

Size 600 x 600 MM
Thickness 9 mm
No.of Tiles Per Box 4 Pcs
Coverage Area 1.44 Sq.Mtr
Weight 28 Kg

Những sảm phẩm tương tự :