Porcelain Floor Tiles - 600 x 600 mm - Wooden Series - 6101

Gạch Lát Sàn Sứ - 600 x 600 mm - Sê -ri Gỗ - 6101


Chi tiết đóng gói :

Size 600 x 600 MM
Thickness 9 mm
No.of Tiles Per Box 4 Pcs
Coverage Area 1.44 Sq.Mtr
Weight 28 Kg

Những sảm phẩm tương tự :